Regulamin

 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.rafia.com.pl, prowadzony jest przez firmę:

RAFIA Magdalena Wierzchucka

Borowina, ul. Zaleśna 55

05-520 Konstancin-Jeziorna

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna,

pod numerem ewidencyjnym: 6943/2010

REGON: 142393825

NIP: 123-104-93-14

Konto bankowe: 72 1140 2004 0000 3002 6885 3870

 

Wstęp

Sklep internetowy www.rafia.com.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.


Definicje

sklep rafia.com.pl
– platforma internetowa będąca własnością RAFIA Magdalena Wierzchucka dostępna pod adresem www.rafia.com.pl

Klient - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub wykonująca wolny zawód, dokunująca zakupów w sklepie rafia.com.pl

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów nie związanych z działalnością gospodarczą. 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, cenę i ilość Towaru.

Towary

1. Wszystkie oferowane towary w sklepie www.rafia.com.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych (legalne).

 

Ceny towarów

1. Wszystkie ceny w sklepie www.rafia.com.pl, wyrażone są w PLN i zawierają 23% podatku VAT.

2. Koszt dostawy nie jest wliczony do cen towarów. Koszty dostawy określone są w aktualnym cenniku dostaw. Kupujący może zostać zwolniony z kosztów dostawy jeśli wartość zamówienia przekroczy określony próg minimalny.

 

Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są przez:

- sklep internetowy www.rafia.com.pl, mogą być składane przez 24 godziny na dobę

- e-mailem: sklep@rafia.com.pl

- telefonicznie: 500-66-20-21

- przez GG: 23728031

- przez Skype: Zadzwoń

2. Zamówienie złożone w dni powszednie po godzinie 15-stej oraz w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie danych wpisanych w formularzu zamówienia. Brak otrzymania takiego potwierdzenia może oznaczać nieprzyjęcie zamówienia do realizacji. Jeśli Klient nie otrzyma takiego potwierdzenia powinien niezwłocznie skontaktować się z firmą RAFIA.

3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez sklep www.rafia.com.pl jest prawidłowo wypełniony przez Zamawiającego formularz zamówienia i potwierdzenie go przez klienta. W celu potwierdzenia zamówienia należy kliknąć w link znajdujący się w mailu przesłanym. Sklep www.rafia.com.pl ma prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji zamówienia. W przypadku nie nawiązania kontaktu z Zamawiającym w ciągu 5 dni roboczych zamówienie może zostać anulowane.

 

Dokument sprzedaży

1. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT i dołączana do zamówionego towaru.

2. Faktura VAT zawiera wszystkie pozycje zamówienia oraz ewentualne koszty dostawy.

3. Dokonując zakupu klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu.

4. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 

Dostawa

1. Towary wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Towar może zostać dostarczony przez firmę RAFIA w promieniu ok. 20 km od siedziby firmy – po indywidualnych ustaleniach.

2. Termin dostawy zależy od sposobu zapłaty oraz wybranej przez Klienta formy dostawy.

3. Kupujący pokrywa koszty dostawy, o których jest informowany podczas składania zamówienia. W określonych przypadkach (w szczególności po przekroczeniu określonej kwoty), opłata za dostawę zamówienia towaru może być przerzucona na sprzedawcę. Szczegły w zakładce DOSTAWY

4. Zamówione towary dostarczane są pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 

Płatność

Firma RAFIA proponuje następujące formy płatności:

  • Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Rafia Magdalena Wierzchucka, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  • za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru na poczcie lub u kuriera
  • gotówką – w biurze firmy lub przy dostawie własnej

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

RAFIA Magdalena Wierzchucka

Borowina ul. Zaleśna 55

05-520 Konstancin-Jeziorna

e-mail: rafia@rafia.com.pl

tel: 500-66-20-21

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

RAFIA Magdalena Wierzchucka

Borowina, ul. Zaleśna 55

05-520 Konstancin-Jeziorna

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat

RAFIA Magdalena Wierzchucka

Borowina, ul. Zaleśna 55

05-520 Konstancin-Jeziorna

e-mail: rafia@rafia.com.pl

–    Ja/My(*) __________________________________________ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) _________________________________________ umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ____________________________________________

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów) _____________________________________________

–    Adres konsumenta(-ów) ______________________________________________________

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data _______________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Reklamacja

1. RAFIA Magdalena Wierzchucka odpowiada za zgodność z umową zakupionego towaru.     

2. Klient ma prawo złożenia reklamacji w ciagu 1 roku od dostarczenia mu towaru.     

3. Konsumentowi na reklamację przysługuje okres 2 lat.     

4. Reklamacje, wynikające z niezgodności należy zgłaszać na adres rafia@rafia.com.pl

5. Do reklamowanego produktu prosimy o dołączenie dowodu zakupu (nie jest on wymagany) oraz opis usterki.     

6. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.     

7. Na produkty posiadające karty gwarancyjne, przysluguje prawo zgłaszania roszczeń bezpośrednio w autoryzowanym serwisie producenta.

 

Dane osobowe        

1. Klient podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie sklepu rafia.com.pl oraz ich przetwarzanie w celu realizacji umowy.     
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.     
3. Użytkownicy sklepu rafia.com.pl mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia    

Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu rafia.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.     

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

Życzymy udanych zakupów

RAFIA